Menu
NiŚOZ
Umowy 2015
Opolski OW NFZ
ZIP
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101

Uwaga!
W dniu 20 kwietnia 2015 uruchomiona zostanie nowa strona www
Opolskiego Oddziału Wojewódkiego NFZ

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentom  informuje, że począwszy od dnia 23 marca 2015 r. w każdy poniedziałek urząd jest czynny w godzinach  od 8.00 do 18.00,  do odwołania.

Każdy, kto nie może załatwić spraw w Funduszu w dotychczasowych godzinach funkcjonowania, uzyska informacje i będzie miał zapewnioną obsługę w zakresie:

  • uzyskania danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP),
  • wydania  karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
  • zarejestrowania formularzy ewidencyjnych z UE,
  • sprawdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – system eWUŚ,
  • leczenia sanatoryjnego,
  • skarg i wniosków,
  • potwierdzenia zleceń na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.


 

 Aktualności

KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCY WERYFIKACJI WSTECZNEJ ZA 2014 ROK

Żródło:Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

17-04-2015

WAŻNE: Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości danych z zakresu list oczekujących oraz pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

Źródło:Wydział Sprawa Świadczeniobiorców

17-04-2015

Zaproszenie na szkolenie 6 maja 2015 r.

W związku z realizacją projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech..." Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na bezpłatny wykład i szkolenie/warsztaty. Szkolenie dedykowane jest osobom chorym na astmę oskrzelową i alergie oraz ich opiekunom, z uwzględnieniem opiekunów dzieci chorych na te choroby.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

13-04-2015

13 - 19 kwietnia Światowy Tydzień Alergii

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

13-04-2015

"Rodzinne i zdrowe podróże z EKUZ" - konkurs plastyczny dla uczniów

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

13-04-2015

Komunikat dla pacjenta – ważność recept

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

07-04-2015

Wybór oddziału wojewódzkiego NFZ


Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

02-04-2015

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości za pomocą szczegółowego komunikatu XML SWIAD (dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych ) w wersji 8.7.0.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

02-04-2015

Zaproszenie na szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

30-03-2015

Harmonogram stacjonowania mammobusów

W dniach 30 marca – 3 kwietnia 2015 roku mammobusy odwiedzą na Opolszczyźnie powiat brzeski, krapkowicki i opolski.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

26-03-2015

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

25-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników oraz przygotowywania sprawozdań dotyczących list oczekujących.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

25-03-2015
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.03.2015r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

Termin składania ofert do dnia 13.04.2015r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2015r. w zakładceKontraktowanie 2015

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

25-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

23-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

23-03-2015

WAŻNE
Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii oraz endokrynologii, dotyczący sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2015 r.

Źródło:Wydział Sprawa Świadczeniobiorców

23-03-2015

W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbędą się szkolenia z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom, realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

18-03-2015

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

13-03-2015

Zarządzenie Nr 14/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

12-03-2015

Projekt zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

12-03-2015

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

05-03-2015

Opolski OW NFZ przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania comiesięcznych komunikatów sprawozdawczych z zakresu list oczekujących. Dziękujemy większości świadczeniodawców za rzetelne i terminowe przekazywanie danych. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

Źródło:Wydział Sprawa Świadczeniobiorców

04-03-2015

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne (hospitalizacja, hospitalizacja planowa).

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

03-03-2015

Komunikat dotyczący kart zgonu 

Wzór karty zgonu

Wzór karty zgonu - komunikat uzupełniający

Żródło:Wydział Organizacyjny

02-03-2015

Komunikat - Opis struktury komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej przez NFZ aplikacji

Źródło:Wydział Organizacyjny

27-02-2015

Komunikat - Zasady weryfikacji komunikatów XML

Źródło:Wydział Organizacyjny

27-02-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza chorych na astmę oskrzelową i alergie oraz ich opiekunów, a szczególnie opiekunów dzieci chorych na te choroby, na bezpłatne szkolenie dotyczące wykrywania i leczenia chorób układu oddechowego.

Źródło:Wydział Organizacyjny

26-02-2015

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r.

Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

24-02-2015

Komunikat dla świadczeniodawców przypominający o obowiązku bezwzględnego respektowania szczególnych uprawnień do świadczeń

Żródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

23-02-2015

Komunikat dla Pacjentów w związku z licznymi sygnałami od pacjentów w sprawi trudności w dostępie do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Żródło:Wydział Organizacyjny

20-02-2015

Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

16-02-2015

Zaproszenie na szkolenie z: "Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej"

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-02-2015

Skierowania do poradni okulistycznej lub dermatologicznej

Żródło:Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

11-02-2015

Komunikat w sprawie dokumentów rozliczeniowych przekazywanych przez Świadczeniodawców niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.

Żródło:Wydział Współpracy Międzynarodowej

04-02-2015

Komunikat w związku z dużą ilością braków, jakie pojawiły się na skierowaniach załączonych do wniosków o zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej

Żródło:Wydział Współpracy Międzynarodowej

04-02-2015

Komunikat dotyczący rozliczania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

04-02-2015

INFORMACJA W SPRAWIE KOŃCOWEGO ROZLICZENIA UMÓW Z 2014 ROKU

Żródło:Wydział Ekonomicznom- Finansowy

03-02-2015

Informacja o programach profilaktycznych

Żródło:Wydział Organizacyjny

03-02-2015
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

30-01-2015

WAŻNE!
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia od lutego 2015 r.

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

30-01-2015

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło:Wydział Organizacyjny

29-01-2015

Zarządzenie Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Żródło:Wydział Organizacyjny

27-01-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne

Żródło:Wydział Świadczeniobiorców

22-01-2015

Zarządzenie Nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

16-01-2015

Szybka terapia onkologiczna: Diagnostyka - Badania kosztochłonne

Żródło:Wydział Organizacyjny

15-01-2015

Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2015 (stan na 12.01.2015r.)

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-01-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rozliczenia świadczeń wykonywanych na rzecz pacjenta onkologicznego od 1 stycznia 2015 r.

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-01-2015

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-01-2015

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

09-01-2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia nie zwalnia świadczeniodawców od comiesięcznej sprawozdawczości z zakresu list oczekujących przekazywanej komunikatem XML. Przypominamy także, iż termin przekazania komunikatów XML upływa 10-go dnia miesiąca, prosimy o terminowe i rzetelne przekazanie danych

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

09-01-2015

Szybka Terapia Onkologicz - wzór tablicy informacyjnej do oznaczenia placówki.

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Komunikat dotyczący przesyłania wniosków w sprawie kont bankowych do umów na 2015 rok.

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.08.2014 roku ogłoszona została ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1138).
Powyższa ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa. Zgodnie z zapisem art. 17 powołanej ustawy osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z powyższym pacjenci wpisani na listy oczekujących w zakresie powyższych świadczeń do 31 grudnia 2014 roku nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania nawet, jeżeli świadczenie udzielone zostanie w roku 2015.

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Archiwum
[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   [6]   [7]    [8]    [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]  

[18]   [19]  

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003