Wyskakujące okienko
 
Menu
NiŚOZ
Umowy 2014
Opolski OW NFZ
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101

W związku z ciągłym zainteresowaniem osób założeniem konta w portalu ZIP, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  postanowił powtórzyć akcje mobilnych punktów ZIP na terenie Opolszczyzny. Akcja ma na celu umożliwić uzyskanie danych dostępowych w punktach znajdujących w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania

Podczas poprzedniej akcji promocyjnej odwiedzaliśmy na terenie Opolszczyzny min. Starostwa Powiatowe, Urzędy Gminy, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, szpitale oraz firmy prywatne. Wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji mobilnego stanowiska ZIP w firmie bardzo dziękujemy. Przypominamy również, że jeżeli chcecie nas Państwo zaprosić do siebie, wystarczy, że zadzwonicie na numer telefonu: 77 54 95 358, 77 40 20 176, napiszecie na adres e-mail: jedrzej.suda@nfz-opole.pl lub napiszecie na adres:   OOW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.

W najbliższym czasie odwiedzimy:

17 grudnia 2014 roku:  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 3B, 45-331 Opole w godzinach: 09.00-14.00

15 stycznia 2015 roku: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica w godzinach 09.30 - 14.00Aneksy/umowy na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca 2012 r.

Aktualności
Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza
19-12-2014

Zarządzenie Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Żródło:Wydział Organizacyjny

18-12-2014

Zarządzenie Nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

18-12-2014

Zarządzenie Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Żródło:Wydział Organizacyjny

18-12-2014

POZ Komunikat prasowy

Żródło:Wydział Organizacyjny

18-12-2014

Zarządzenie Nr 85/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne – program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej

Żródło:Wydział Organizacyjny

17-12-2014

Zarządzenie Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Żródło:Wydział Organizacyjny

17-12-2014

Nowy format komunikatu sprawozdawczego z kolejek oczekujących, obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

16-12-2014

Komunikatu dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie TRANSPORTU SANITARNEGO „DALEKIEGO” W POZ.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

12-12-2014

Komunikatu dla świadczeniodawców POZ

OOW NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy (pliki dedykowane) został umieszczony komunikat o możliwości i sposobie uzyskania danych o osobach znajdujących się na listach świadczeniobiorców, dla których CWU nie potwierdza uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

11-12-2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały opublikowane Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok: 2015

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-12-2014

Zarządzenie Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Komunikat prasowy dotyczący zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne chemioterapia

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1441)

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-122014

Zarządzenie Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Komunikat prasowy dotyczący zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1442)

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Komunikat prasowy dotyczący zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Szybka Terapia Onkologicz - wzór tablicy informacyjnej do oznaczenia placówki.

Żródło:Wydział Organizacyjny

06-12-2014

Opolski OW NFZ po raz kolejny przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania komunikatów z list oczekujących. Wchodząca w życie z początkiem 2015 r. nowelizacja ustawy zwiększa częstotliwość przekazywania danych i rozszerza ich zakres, a tym samym podnosi rangę terminowości sprawozdawczości. Dziękujemy za rzetelne i terminowe przekazywanie danych większości świadczeniodawców. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazywanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.
Szczegóły (http://www.nfz-opole.pl/Swiadczeniodawcy/komunikat_09-10-2014.html)

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

05-12-2014

Zapytanie ofertowe dotyczące dokonywania aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych.

Żródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

03-12-2014

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Wydział Organizacyjny

03-12-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2015 r.

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w zasadach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

Zarządzenie Nr 78/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

 

Archiwum
[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   [6]   [7]    [8]    [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]  

[18]  

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003