Menu
Umowy 2014
Kodeks Etyki
Opolski OW NFZ
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101Aneksy/umowy na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca 2012 r.

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

Żródło: Wydział Organizacyjny

23-04-2014
ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO W DNIACH 19.04.2014 – 21.04.2014 (ŚWIĘTA WIELKANOCNE ) świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

18-04-2014
„Zarządzenie Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny”.

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-04-2014
„Zaproszenie na szkolenie”.

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-04-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 17.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program badań prenatalnych  na terenie województwa opolskiego.
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy  na terenie województwa opolskiego.
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej na terenie powiatu nyskiego.

Termin składania ofert do dnia 05.05.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny


Zarządzenie Nr 19/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-04-2014

Zaproszenie na szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-04-2014

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 14.04.2014r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne

Termin składania ofert do dnia 30.04.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

14-04-2014

Zarządzenie Nr 15/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-04-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 

Żródło: Wydział Organizacyjny

02-04-2014


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

Żródło: Wydział Organizacyjny

01-04-2014

Projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-03-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-03-2014

Zaproszenie na szkolenie

Żródło: Wydział Organizacyjny

26-03-2014

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 25.03.2014r. został zamknięty punkt potwierdzania zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie w Kędzierzynie –Koźlu, Pl. Wolności 1, natomiast z dniem 30.06.2014r. będą zamknięte pozostałe dwa punkty w Nysie przy ul. Słowiańskiej 17 i w Brzegu przy ul. Wyspiańskiego 23.
Jednocześnie przypominamy o możliwości potwierdzania zleceń drogą pocztową wysyłając zlecenie do Opola na adres ul. Głogowska 37, 45-315 Opole. Przesyłane do OOW NFZ zlecenia są potwierdzane na bieżąco i odsyłane na adres świadczeniobiorcy w ciągu kilku dni.
Ponadto potwierdzanie zleceń odbywa się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Żródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej

24-03-2014

Stanowisko NFZ odnośnie do informacji NIK o wynikach kontroli - "Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Żródło: Wydział Organizacyjny

21-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 21.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:

Termin składania ofert do dnia 28.03.2014r. godz. 16.00

Żródło: Wydział Organizacyjny

21-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 20.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Leczenie szpitalne w zakresie: urologia -  zespół chirurgii jednego dnia na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 03.04.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny

20-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 19.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych na terenie powiatu namysłowskiego.

Termin składania ofert do dnia 02.04.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny

19-03-2014

Komunikat w sprawie szkoleń dla oferentów biorących udział w konkursach ofert poprzedzających zawieranie umów w rodzaju w leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa hospitalizacja, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, profilaktyczne programy zdrowotne - na rok 2014 i lata następne.

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-03-2014

Komunikat dot. otwarcia ofert

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-03-2014

Komunikat w sprawie projektu zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-03-2014

Informacja prasowa na temat projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.03.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

 • leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa hospitalizacja (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2018 r.),    
 • opieka paliatywna i hospicyjna  (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2017 r.), 
 • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2017 r.) ,
 • profilaktyczne programy zdrowotne  (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2018 r.),   

                 
Termin składania ofert do dnia 26.03.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

11-03-2014

Komunikat dla pacjentów i lekarzy

Żródło: Wydział Organizacyjny

03-03-2014

Wszyscy świadczeniodawcy:
Dotyczy: ważności i trybu wydawania skierowań na leczenie w roku 2014.

źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej

03-03-2014

Ulotka Rzecznika Praw Pacjenta skierowana do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pliki do pobrania
Ulotka "Niezbędnik dla wnioskodawców"

Żródło: Biuro Komunikacji Społecznej

18-02-2014

Archiwum
[1]     [2]       [3]       [4]       [5]      [6]      [7]       [8]       [9]      [10]      [11]      [12]      [13]     

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003