Menu
NiŚOZ
Umowy 2014
Opolski OW NFZ
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101Aneksy/umowy na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca 2012 r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że informacje na temat organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej  od 1 stycznia 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem  tzw. „pakietu onkologicznego”  udzielane są przez:

 1. Panią Monikę Rodak nr tel. 77 54-95-300
 2. Panią Beatę Nawrocką-Baranowską nr tel. 77 54-95-301

 

Aktualności

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2015 r.

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w zasadach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

Zarządzenie Nr 78/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-11-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.11.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:
 • Leczenie Szpitalne: w zakresie wszczepianie zastawek serca, wszczepianie zastawek serca-hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10, wszczepianie zastawek serca-hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10 z powikłaniami i chorobami współistniejącymi na terenie województwa opolskiego,
 • Leczenie Szpitalne: w zakresie operacje wad serca i aorty piersiowej>17 r.ż., operacje wad serca i aorty piersiowej>17 r.ż.-hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego, operacje wad serca i aorty piersiowej>17 r.ż.-hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z IZW na terenie województwa opolskiego,

Termin składania ofert do dnia 04.12.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2015r. w zakładceKontraktowanie 2015

Żródło:Wydział Organizacyjny

27-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 i lata następne

Żródło:Wydział Organizacyjny

27-11-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.11.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy - leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci na terenie województwa opolskiego,

Termin składania ofert do dnia 02.12.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

.

Żródło:Wydział Organizacyjny

25-11-2014

Leczenie poza granicami kraju

Żródło:Wydział Organizacyjny

24-11-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Żródło:Wydział Organizacyjny

24-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Żródło:Wydział Organizacyjny

24-11-2014

Komunikat do Świadczeniodawców w sprawie e-dokumentów

Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów z NFZ w formie e-dokumentu.
Sposób ten nie wymaga dostarczenia  papierowej wersji rachunków, faktur i not.

Zachęcamy do korzystania z tej formy rozliczeń.
Umożliwia ona, m.in.:

 • wysyłanie do Oddziału dokumentów rozliczeniowych przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,
 • ograniczenie kosztów działalności Świadczeniodawcy (koszty związane z wysyłką, dojazdem do Funduszu, zużyciem papieru),
 • zmniejszenie możliwości wystawienia błędnego dokumentu,
 • w przypadku rozliczania świadczeń na podstawie decyzji  (Wójta/Burmistrza), czy też świadczeń UE możliwe jest również na Portalu świadczeniodawcy dołączanie do faktur elektronicznych wymaganych załączników w postaci skanów pism, decyzji, poświadczeń, itp.

Przekazane do NFZ e-dokumenty nie muszę zawierać podpisu elektronicznego.

UWAGA:        przesyłanie  rozliczeń   w  postaci     pliku REF  nie  jest   równoznaczne z    przekazaniem e-dokumentu, dlatego w takich przypadkach nadal konieczne jest przesłanie dokumentów w wersji papierowej.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy

19-11-2014

Data ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawionej przez słowackie instytucje właściwe

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

18-11-2014

Zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach Światowego Dnia POChP przypadającego na dzień 19 listopada 2014 r. organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-11-2014

Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Żródło:Wydział Organizacyjny

12-11-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców/Pacjentów.
Zabezpieczenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotne na terenie powiatu brzeskiego, głubczyckiego, nyskiego, kluczborskiego
w dniu 10.11.2014 r.

Żródło:Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

07-11-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 07.11.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
 • Leczenie Stomatologiczne - świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie Gminy Ujazd,
 •  Leczenie Stomatologiczne - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie Gminy Ujazd,

Termin składania ofert do dnia 21.11.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

 

Żródło:Wydział Organizacyjny

07-11-2014

W dniu 10 listopada 2014 roku Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jest czynny dla Interesantów  w godzinach od 08:00 – 16:00.
Zapraszamy do załatwiania spraw związanych z:

 • wydaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • dostępem do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP),
 • poświadczeniami  w zakresie uprawnień z tyt. np. E 106 , E 109, E 121 lub S1,
 • złożeniem skarg i wniosków,
 • leczeniem uzdrowiskowym,
 • potwierdzaniem zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

W dniu 10 listopada 2014 roku czynne będzie również biuro podawcze.
Zapraszamy !

Żródło:Wydział Kadr i Szkoleń

07-11-2014

INFORMACJA PRASOWA

Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii

Żródło:Wydział Organizacyjny

03-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia.

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w ambulatoryjnej opiece Specjalistycznej

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat w sprawie w sprawie proponowanych zmian w chemioterapii

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w leczeniu szpitalnym

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych

Żródło:Wydział Organizacyjny

04-11-2014

Opolski OW NFZ ponownie przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania komunikatów z list oczekujących. Ranga terminowości sprawozdawczości wzrasta w związku z wchodzącą w życie z początkiem 2015 r. nowelizacją ustawy zwiększającą częstotliwość przekazywania danych i rozszerzającą ich zakres. Dziękujemy za rzetelne i terminowe przekazywanie danych większości świadczeniodawców. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

Szczegóły (http://www.nfz-opole.pl/Swiadczeniodawcy/komunikat_09-10-2014.html)

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

03-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Żródło:Wydział Organizacyjny


03-11-2014

Projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Żródło:Wydział Organizacyjny

31-10-2014

 

Archiwum
[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   [6]   [7]    [8]    [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]  

[18]  

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003