Nasze zdrowie w UE
EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

 

28-10-2011

Broszura "100 PYTAŃ O EKUZ"

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

 

NINIEJSZA STRONA JEST POŚWIĘCONA AKTUALNYM INFORMACJOM DOTYCZĄCYM WDROŻENIA EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ).

licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003