logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Kasa za Bobasa

Drukuj

Kasa za Bobasa

Akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przypomina:

Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniasz ustawowy obowią­zek i masz realny wpływ na Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Twoim regionie.

Zaniedbanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego może powodować, że Opolszczyzna traci nawet 50.000.000 złotych rocznie. Środki te można by wydatkować na świadczenia zdrowotne, a ich brak skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania na wizytę u lekarza.

Jeśli w rejestracji u lekarza w systemie eWUŚ obok danych Twojego dziecka wyświetla się symbol „DN" oznacza to, że informacja o zgłoszeniu nie wpłynęła do NFZ.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli jesteś:

 • pracownikiem - poprzez pracodawcę,
 • zleceniobiorcą - poprzez zleceniodawcę,
 • osobą prowadzącą działalność gospodarczą - bezpośrednio w ZUS,
 • osobą pobierającą zasiłek stały - poprzez ośrodek wypłacający świadczenie,
 • osobą pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - poprzez ZUS,
 • emerytem lub rencistą - poprzez organ wypłacający świadczenie odpowiednio ZUS lub KRUS lub resortowy organ emerytalny,
 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy - poprzez urząd pracy,
 • ubezpieczającym się dobrowolnie - bezpośrednio w ZUS,
 • rolnikiem - bezpośrednio w KRUS.

Więcej informacji na stronach:

www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne

KASA ZA BOBASA to akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom, że niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje uszczupleniem środków na leczenie w województwie opolskim.

Pliki do pobrania