Świadczeniodawcy
Kontraktowanie
Kasa
Leczenie uzdrowiskow
 
Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową
Komunikat dla lekarzy wystawiających skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego
Rodzaj i zakres leczenia uzdrowiskowego
Podstawy prawne
licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003