Świadczeniobiorcy
Umowy 2014
Leczenie uzdrowiskowe

REZYGNACJE Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO

W przypadku rezygnacji, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Oddział Funduszu uzna rezygnację i zwrot skierowania za zasadny, gdy ich powodem są potwierdzone odpowiednim dokumentem:

  • wypadek losowy,
  • choroba ubezpieczonego.

W przypadku rezygnacji uzasadnionej NFZ wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania.

 

[Powrót]

licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003