Świadczeniobiorcy
Umowy 2014
Programy Profilaktyczne

 

Program badań prenatalnych

  • Badania w ramach programu

Program obejmuje wykonanie testu biochemicznego i badania usg pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej, poradę genetyczną obejmująca wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie).

  • Kto może skorzystać z programu
Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • wiek matki powyżej 35 lat;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania usg lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
  • Jak skorzystać z badań prenatalnych

Warunkiem włączenia do programu jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Badania prenatalne wykonywane są w:

Ip.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca realiz. świadczeń

1.

OPTIMA MEDYCYNA SA

ul. Dambonia 171, 45-861 Opole

2.

OPOLSKIE CENTRUM BADAŃ PRENATALNYCH

ul. Kościuszki 35, 45-062 Opole

3.

OPOLSKIE CENTRUM BADAŃ PRENATALNYCH

ul. Tadusza Kościuszki 3, 48-300 Nysa


Data: 27-08-2014
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003