Opolski Oddział Wojewódzki
Świadczeniobiorcy
Umowy 2014
Programy Profilaktyczne

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)

  • Badania w ramach programu

Program obejmuje: badanie przedmiotowe, edukację dotyczącą skutków palenia tytoniu, zaplanowanie i prowadzenie terapii odwykowej oraz dla osób w wieku 40-65 lat – badanie spirometryczne.

  • Kto może skorzystać z programu
Program skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyktycznego w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej POChP (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
  • Jak skorzystać z programu

Program realizują niżej wymienione poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Data: 27-08-2014
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003