Opolski Oddział Wojewódzki
Świadczeniobiorcy
Umowy 2014
Programy Profilaktyczne

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)

  • Badania w ramach programu

Program obejmuje: badanie przedmiotowe, edukację dotyczącą skutków palenia tytoniu, zaplanowanie i prowadzenie terapii odwykowej oraz dla osób w wieku 40-65 lat – badanie spirometryczne.

  • Kto może skorzystać z programu
Program skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyktycznego w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej POChP (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
  • Jak skorzystać z programu
Program realizują niżej wymienione poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Lista poradni realizujących program profilaktyki chorób odtytoniowych

Nazwa świadczeniodawcy
Nazwa
komórki org.
Miejscowość
Ulica
Telefon do rejestracji
Telefon do informacji
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA - Nysa PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ Nysa Piłsudskiego 47 (077)409 39 50 (077)409 39 50
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM w Opolu PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ Opole Kościuszki 2 (077)402 03 08 (077)402 03 17
Nzoz Spółka Cywilna Grażyna Borowik-Bzdzion, Jolanta Idasiak, Anna Maria Zygmunt PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ Olesno Pieloka 14 (077)350 53 70 (077)350 53 70

Data: 26-11-2012
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003