Świadczeniodawcy
 

Informacja dla świadczeniodawców odnośnie skierowań w roku 2011
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że do czasu wyczerpania blankietów można korzystać z druków skierowań zawartych w książeczkach RUM zarówno „starych” jak i ostatnio wydanych. W razie braku książeczki RUM świadczeniodawca udzielający świadczeń ma obowiązek wystawienia skierowania do specjalisty, do szpitala, na badania diagnostyczne, na świadczenia z zakresu rehabilitacji we własnym zakresie. Każde ze skierowań musi być zgodne ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi w poszczególnych rodzajach świadczeń jak i w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dot. świadczeń gwarantowanych.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 801 z późn. zm) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o umieszczanie na skierowaniu identyfikatora komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenie (część VII kodu resortowego) obok pieczęci nagłówkowej.
Poniżej przedstawiamy propozycje wzorów skierowań:

wzór skierowania do poradni specjalistycznej
02_aos_skierowanie_poradnia.pdf
02_aos_skierowanie_poradnia.doc

wzór skierowania do pracowni diagnostycznej
02_aos_skierowanie_diagnostyka.pdf
02_aos_skierowanie_diagnostyka.doc

wzór skierowania do laboratorium
02_aos_skierowanie_laboratorium.pdf
02_aos_skierowanie_laboratorium.doc

wzór skierowania do szpitala
02_aos_skierowanie_szpital.pdf
02_aos_skierowanie_szpital.doc

wzór skierowania na rehabilitację
05_reh_skierowanie.pdf
05_reh_skierowanie.doc

Opole, 2010-12-27
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003