DOKUMENTY OKAZYWANE PRZEZ PACJENTÓW Z PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ:
  POŚWIADCZENIE DRUKU E106 POŚWIADCZENIE DRUKU E109 POŚWIADCZENIE DRUKU 121 FORMULARZ E111  PROWIZORYCZNY CERTYFIKAT ZASTĘPCZY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Co to jest ? Dokument wydawany przez NFZ osobom uprawnionym na mocy przepisów o koordynacji po zarejestrowaniu druku E106.  Dokument wydawany przez NFZ osobom uprawnionym na mocy przepisów o koordynacji po zarejestrowaniu druku E109.  Dokument wydawany przez NFZ osobom uprawnionym na mocy przepisów o koordynacji po zarejestrowaniu druku E121.  Dokument wydawany przez instytucję ubezpieczenia w kraju gdzie osoba jest ubezpieczona (kraje które negocjowały okresy przejściowe maksymalnie do 31.12.2005) Dokument wydawany przez instytucję ubezpieczenia w kraju gdzie osoba jest ubezpieczona  Dokument wydawany przez instytucję ubezpieczenia w kraju gdzie osoba jest ubezpieczona 
Dla kogo? Np. dla pracownika zatrudnionego (ubezpieczonego) w innym kraju UE/EOG zamieszkującego w Polsce i dla członków jego rodziny nie ubezpieczonych w Polsce. Pracownik ten otrzymuje druk E106. Aby skorzystać ze świadczeń należy go zarejestrować w NFZ.  Dla członków  rodziny pracownika (zamieszkującego i zatrudnionego (ubezpieczonego w innym kraju UE/EOG) którzy zamieszkują w Polsce i nie są ubezpieczonych w NFZ.  Aby skorzystać ze świadczeń druk E109 należy zarejestrować w NFZ.  Dla emeryta pobierającego świadczenie w innym kraju UE/EOG zamieszkującego w Polsce i dla członków jego rodziny nie ubezpieczonych w Polsce.  Aby skorzystać ze świadczeń E121 należy go zarejestrować w NFZ.  Osoba ubezpieczona (uprawniona) w jednym z krajów UE/EOG - dokument
nie wymaga rejestracji w NFZ - okazywać go należy u lekarza
Osoba ubezpieczona (uprawniona) w jednym z krajów UE/EOG - dokument
nie wymaga rejestracji w NFZ - okazywać go należy u lekarza
Osoba ubezpieczona (uprawniona) w jednym z krajów UE/EOG - dokument
nie wymaga rejestracji w NFZ - okazywać go należy u lekarza
Jaki zakres świadczeń? Pełen zakres - tak jak dla osoby ubezpieczonej w Funduszu. Pełen zakres - tak jak dla osoby ubezpieczonej w Funduszu. Pełen zakres - tak jak dla osoby ubezpieczonej w Funduszu. Świadczenia nagłe i niezbędne w trakcie pobytu Świadczenia nagłe i niezbędne w trakcie pobytu Świadczenia nagłe i niezbędne w trakcie pobytu
Jak rozpoznać ten dokument? WZÓR
Numer Poświadczenia wydanego przez NFZ zawiera symbol druku źródłowego 106
WZÓR
Numer Poświadczenia wydanego przez NFZ zawiera symbol druku źródłowego 109
WZÓR
Numer Poświadczenia wydanego przez NFZ zawiera symbol druku źródłowego 121
PRZYKŁAD PRZYKŁAD PRZYKŁAD
 
W jakim języku? język polski język polski język polski język państwa wystawiającego język państwa wystawiającego język państwa wystawiającego
Sposób rozliczenia z NFZ za pacjenta z dokumetem? Zgodnie z przepisami o koordynacji.  W ramach kontraktu W ramach kontraktu Zgodnie z przepisami o koordynacji. Koszty świadczeń według  umowy z NFZ  Zgodnie z przepisami o koordynacji. Koszty świadczeń według  umowy z NFZ  Zgodnie z przepisami o koordynacji. Koszty świadczeń według  umowy z NFZ 
Uwagi            
 
sprawdź także: WIĘCEJ