logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

30.09.2015
z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków

Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

24.09.2015
w rodzaju: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA wraz z zakresem skojarzonym GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY

Stanowisko Ministra Zdrowia

23.09.2015
w sprawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)

Komunikat dla świadczeniodawców

18.09.2015
Funkcjonalność Portalu Świadczeniodawcy umożliwiająca przekazywanie do Oddziału informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

Komunikat

16.09.2015
Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    184