logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

30-08-2019

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych. Dotyczy wszystkich świadczeniodawców w tym świadczeniodawców POZ.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, że weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 1628, i poz. 1629), którego przedmiotem jest ustalenia zasad wypłaty środków dla pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 01-09-2019r. do dnia 31-03-2020 r.

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 powołanego  wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia, każdy Świadczeniodawca posiadający umowę z Oddziałem Funduszu ma obowiązek przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;

Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;

Przedmiotową informację świadczeniodawca  sporządza wg. stanu na dzień 1 sierpnia 2019 roku i przekazuje za pomocą serwisów internetowych w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie powołanego we wstępie rozporządzenia, tj. do dnia 11 września 2019r.

Nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” -  § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia

Prosimy wszystkich świadczeniodawców o terminowe zgłoszenie w/w danych w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2019.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazania do tut. Oddziału aktualnej:

  1.  opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez OIPiP w Opolu lub;
  2. porozumienie w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub;
  3. oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności