logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący uprawnień kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób...

12-04-2011
 

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący uprawnień kombatantów , inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób represjonowanych

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu przypomina o obowiązku respektowania przez Państwa szczególnych uprawnień kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz  osób represjonowanych zawartych w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z dnia 27 września 2004 r. nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami.)

W związku z powyższym proszę o spowodowanie właściwego stosowania przepisów a w szczególności:

  1. W widocznych miejscach powinny być   zamieszczone informacje o prawie inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
  2. Analogiczne informacje powinny być umieszczone przed gabinetami specjalistycznymi ze wskazaniem, że inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
  3. Pracownicy dokonujący rejestracji pacjentów , po okazaniu przez osobę uprawnioną stosownej legitymacji powinni umieszczać na karcie pacjenta dostrzegalny napis: INWALIDA WOJENNY, INWALIDA WOJSKOWY, OSOBA REPRESJONOWANA lub KOMBATANT.

Opole, 2011-04-12
Źródło: Wydział ds Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności