logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

12-10-2020

W nawiązaniu do komunikatu z 2 września 2020 r. dotyczącego wznowienia sprawozdawczości danych z zakresu list oczekujących, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że każdy świadczeniodawca zobowiązany do sprawozdawczości ma obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (PWT) w każdym dniu roboczym, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (AP-KOLCE) są zobowiązani do codziennej aktualizacji informacji o PWT w aplikacji.

 

Z przekazywania danych o PWT zwolnione są listy oczekujących na świadczenia:

  • udzielane w ramach diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego;
  • pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych albo opiekuńczo-leczniczych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
  • opieki paliatywnej i hospicyjnej, inne niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej.

 

Obowiązek sprawozdawczości PWT nie dotyczy również tych świadczeniodawców, którzy zawiesili lub ograniczyli udzielanie świadczeń.

 

Przypominamy także o obowiązku sprawozdawczym dotyczącym danych o liczbie osób oczekujących i skreślonych z list oczekujących. Termin przesłania komunikatów XML zawierających dane za wrzesień br. upływa 10 października.

 

Wszystkie aktualności