logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie nowych kodów uprawnień dodatkowych dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

29-10-2018

W związku  z przewidywanym - w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - wprowadzeniem nowych kodów uprawnień dodatkowych dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (47CZND, 57ZND, ZSND), Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o konieczności wstecznego przekodowania sprawozdanych uprawnień dla osób poniżej 16. roku życia.

Dotychczas obowiązujące uprawnienia dodatkowe 47CZN, 57ZN i ZSN dotyczą tylko osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności czyli powyżej 16. roku życia. Powyższe zróżnicowanie kodów obowiązuje dla świadczeń zrealizowanych od dnia 1 lipca 2018 r. Weryfikacja 50317025 sprawdzająca wiek pacjenta względem sprawozdanych uprawnień dodatkowych pacjenta, zostanie tymczasowo w miesiącach lipiec-październik 2018 r. przestawiona na „ostrzeżenie” w celu umożliwienia dokonania korekt przez świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności