logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie wznowienia prowadzenia zawieszonych postępowań

23-10-2020

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z art. 19 i 26 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1747) wznawia prowadzenie zawieszonych postępowań:

  • 08-20-000050/AOS/02/1/02.1240.001.02/01 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII;
  • 08-20-000051/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 - BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK);
  • 08-20-000052/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 - NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA.

 

Przyjmuje się następujące terminy dotyczące ww. postepowań:

Oferenci, którzy złożyli oferty na zawieszone postepowania konkursowe, proszeni są o potwierdzenie ważności złożonych ofert w formie pisemnej do dnia składania ofert.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

Wszystkie aktualności