logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

SPRAWOZDAWANIA DANYCH I IDENTYFIKATORÓW DO KRAJOWEGO REJESTRU PACJENTÓW Z COVID-19

23-04-2020

W związku publikacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. poz. 625), przypominamy o obowiązku przekazywania do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, danych i identyfikatorów określonych w przywołanym na wstępie rozporządzeniu.

Obowiązek przekazywania przedmiotowych danych dotyczy w pierwszej kolejności szpitali, wskazanych na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).

Podmiotami zobowiązanymi do raportowania pacjentów w rejestrze są podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium. Dane i identyfikatory powinny być przekazywane zgodnie z przesłanymi równolegle wytycznymi.

Rejestr znajduje się pod adresem rejestrcovid.mz.gov.pl,  zawiera jedynie niezbędny katalog danych pacjenta COVID +

Uzupełnienie obowiązkowych danych wymaga jedynie wprowadzenia:

  • 6 rekordów danych identyfikacyjnych pacjenta
  • 3-7 rekordów danych przy przyjęciu pacjenta
  • 6 rekordów danych monitorowanych codziennie i wprowadzanych tylko podczas ich zmiany
  • 4 rekordy danych przy zakończeniu hospitalizacji

Średni czas wprowadzenia danych pacjenta przy przyjęciu to ok. 4 minuty

Użytkownikiem systemu może być dowolna osoba wskazana przez dyrektora podmiotu leczniczego zobowiązanego do wprowadzania danych. Osobą wprowadzającą dane nie musi być lekarz lub pielęgniarka.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności