logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

W związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 27/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2009 r....

26-06-2009

W związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 27/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniu 30.06.2009r. od godziny 8.00 do 16.00, Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie: pielęgniarki POZ oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ do pokoju nr 607 w celu podpisania aneksów przedłużających okres obowiązywania umów ww. zakresach.

Wszystkie aktualności