logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

WAŻNE: POZ – rozliczenie współczynnika za e-recepty (dodatkowe oświadczenie do rachunku)

18-09-2019

W związku z zarządzeniem nr 115/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ , OOW NFZ w zał. przekazuje „Oświadczenie o liczbie wystawionych recept przez pielęgniarki POZ i położne POZ” celem stosowania do rozliczeń w ww. zakresach od września do grudnia 2019 roku.

Powyższe „Oświadczenie” należy obligatoryjnie dołączać do rachunków, w sytuacji wystawienia e-recept w liczbie uprawniającej do korzystania ze współczynnika,  o którym mowa w zał. nr 1 (pkt. 2.1b-2.1i oraz 3.1b-3.1i) do ww. zarządzenia. Dane zawarte w oświadczeniu będą podstawą do dokonania korekty rozliczeń.

Oświadczenie (do pobrania)

Wszystkie aktualności