logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Wszyscy Świadczeniodawcy: Rozliczanie umów realizowanych w 2020r., których okres rozliczeniowy zakończył się 31. 12. 2020 r.

13-01-2021

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina,
że zgodnie z zapisami  § 23 ust. 3 ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 320 z późn. zm- OUW.) Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dokumenty rozliczeniowe to rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym.

Ostateczne przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2020 roku, w tym złożenie wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej, powinno więc nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami OWU tj.:
• § 27 ust. 2 - rozliczenie wykonania następuje najpóźniej w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2021 roku;


• § 23 ust. 1 - Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2021 roku.
po wskazanych terminach nastąpi blokada możliwości przekazywania danych.

 

Mając na uwadze powyższe unormowanie, w ramach analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2020, uwzględniane będą dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 18 dnia stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, iż nieterminowe i niepełne przekazanie danych wpłynie na wyniki analiz, które będą prowadzone po 20 stycznia br. w celu rozliczenia umów za rok 2020.

 

 

Wszystkie aktualności