logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

13-03-2020

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przeznaczone do transportu osoby
  z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub osoby u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana
  w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, bądź też oddziale wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków.
 2. Podmioty lecznicze, w ramach których mają funkcjonować zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów
  do właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.
 3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.
 4. Uprawnionymi do zgłoszenia transportu osób z podejrzeniem zakażenia/zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:
 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
 • Lekarz dyżurny SOR lub IP podmiotu w ramach którego nie funkcjonuje oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny.
 1. Osoby, wymienione  pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania takiego transportu bezpośrednio do głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.
Wszystkie aktualności