Apteki
Apteki - komunikaty
03-02-2011 Komunikat w sprawie dokumentów przekazywanych do OOW NFZ
18-10-2010 Komunikat w sprawie terminu płatności
18-10-2010

Komunikat w sprawie błędów zawierających w swoim opisie  „OSTRZEŻENIE:”

18-10-2010 Komunikat w sprawie odsyłania potwierdzonej kopii zestawienia refundacyjnego
18-10-2010 Komunikat w sprawie wczytywania korekt do zestawień refundacyjnych
18-10-2010 Komunikat z sprawie zmiany konta bankowego
18-10-2010 Komunikat w sprawie cesji wierzytelności
Korekta do zestawienia refundacyjnego ( wzór do pobrania )

Zmiana numeru NIP

Zawiadamiam, że z dniem 1.10.2004r. tj. wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia staje się z mocy prawa Oddziałem Wojewódzkim Funduszu, działającym na podstawie przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Nasze dane :
NIP Narodowego Funduszu Zdrowia 1070001057
NIP OOWNFZ 7542776717
REGON OOWNFZ 015817985-00104
REGON Narodowego Funduszu Zdrowia 015817985
Numer rachunku bankowego ulegnie zmianie od 1 stycznia 2005r.

     
     
licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003