logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla lekarzy

pielęgniarek i położnych

Drukuj

Aneksy/umowy na wystawianie recept na leki refundowane zawarte do 11 grudnia 2015 r.

Jak aneksować umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, zawartą do 11 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1991) wszystkie umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.

Do tego czasu, wszelkie zmiany dotyczące miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji osoby uprawnionej oraz miejsc prowadzenia działalności leczniczej na terenie OOW NFZ dokonywane są za pośrednictwem aneksów.

Pliki do pobrania

Aneks do umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.