logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Skargi i wnioski

Kiedy możesz złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia?

Jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawa w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące dostępności do świadczeń medycznych, jakości lub odpłatności za świadczenia medyczne.

Co musi zawierać skarga?

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Jak złożyć skargę?

 • pocztą tradycyjną
 • faksem
 • pocztą elektroniczną
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • złożyć pismo przygotowane samodzielnie lub skargę do protokołu bezpośrednio w sali obsługi w Opolu przy ul. Ozimskiej 72A lub punkcie obsługi w Nysie - ul. Piastowska 33 (budynek Starostwa Powiatowego)
 • nasze dane kontaktowe dostępne są TUTAJ

Godziny otwarcia naszych placówek:

 • SOK Opole - poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 16:00
 • POK Nysa - poniedziałek - piątek, godz. 7:30 - 15:30

Gdzie składać inne skargi w podobnej tematyce?

 • Niewłaściwe zachowanie personelu medycznego:

W pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu – ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala, w przychodni – pielęgniarka przełożona, kierownik/dyrektor przychodni. Są to działania najszybsze, często przynoszące zamierzony skutek,

 • Naruszenie praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30, bezpłatna infolinia: 800 190 590, e-mail: ; http://www.rpp.gov.pl/

 • Naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej:

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej - Opolska Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77 454 59 39, fax. 77 454 67 09, e-mail: ; .www.izbalekarska.opole.pl

 • Naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99, e-mail: ; www.oipip.opole.pl

 • Naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych -, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00, e-mail: ; www.uodo.gov.pl

 

Przedstaw nam swoje pomysły

Pacjencie, jeśli masz pomysł jak lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby świadczeniobiorców, ulepszyć organizację, usprawnić pracę i zapobiec nadużyciom placówek medycznych bądź pomysł na efektywniejsze wykonywanie zadań przez Fundusz możesz złożyć wniosek. Wniosek składasz na takich samych zasadach jak skargę.

 

Więcej informacji:

Infolinia TIP 800 190 590

Jak złożyć skargę krok po kroku.