logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Akty prawne

Akty prawne wspólne

Akty prawne obowiązujące w poszczególnych rodzajach świadczeń

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Leczenie Szpitalne

Leczenie szpitalne - chemioterapia

Leczenie szpitalne – programy zdrowotne(lekowe)

Leczenie szpitalne – wysokospecjalistyczne

Programy profilaktyczne

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Leczenie stomatologiczne

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Opieka paliatywna i hospicyjna

Ratownictwo medyczne

Pomoc doraźna i transport sanitarny

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Programy Pilotażowe

Za życiem