logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Akty prawne

Akty prawne wspólne

Akty prawne obowiązujące w poszczególnych rodzajach świadczeń

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Leczenie Szpitalne

Leczenie szpitalne - chemioterapia

Leczenie szpitalne – programy zdrowotne(lekowe)

Leczenie szpitalne – wysokospecjalistyczne

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Programy profilaktyczne

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Leczenie stomatologiczne

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Opieka paliatywna i hospicyjna

Ratownictwo medyczne

Pomoc doraźna i transport sanitarny

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Programy Pilotażowe

Za życiem

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • ZARZĄDZENIE Nr 165/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  • Zarządzenie Nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  • Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne

Leczenie uzdrowiskowe