logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert

Komunikat 15.02.2018r. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Działając na podstawie § 11 ust 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 1880 z pózn. zm.) – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2018r. w rodzaju: 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE.

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

W dniu 16.02.2018r. zostaną otwarte oferty złożone w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE na postępowania nr:                                   

08-18-000045/SPO/14/1/14.5170.029.04/01

08-18-000064/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000067/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

Komunikat 14.02.2018r. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Działając na podstawie § 11 ust 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 1880 z pózn. zm.) – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2018r. w rodzaju: 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE.

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

W dniu 15.02.2018r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowania w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE:

                                    

08-18-000045/SPO/14/1/14.5170.029.04/01

08-18-000046/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08-18-000055/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000056/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000057/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08-18-000058/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08-18-000060/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000063/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000064/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000067/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

Ogłoszenie postepowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju SPO

W dniu 29 stycznia 2018 r.  zostały ogłoszone postepowania w trybie konkursu ofert
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w zakresie:

 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE – cena oczekiwana – 28,00 zł
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE – cena oczekiwana – 28,00 zł
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ – cena oczekiwana – 28,00 zł
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/ OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM – cena oczekiwana – 78,50 zł
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – cena oczekiwana – 99,50 zł
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE  – cena oczekiwana – 28,00 zł
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE – cena oczekiwana – 28,00 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania 29 stycznia 2018 r.
 • Składanie ofert do 12 lutego 2018 r.
 • Otwarcie ofert – 14 luty 2018 r
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 30 kwiecień 2018 r

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze - SPO).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 774020136.

Opole, 29.01.2018 r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów