logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - SOK

ZARZĄDZENIE Nr 29/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 marca 2018 r.

04.04.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:

01.02.2018
KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:

01.02.2018
KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR).
1  2