logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - SOK

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:

01.02.2018
KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:

01.02.2018
KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR).

Ogłoszenie postepowań w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

30.01.2018
w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie