Świadczeniodawcy
Kontraktowanie
Kasa
 

OOW NFZ informuje, że istnieje już możliwość składania wniosków o dostęp do systemu eWUŚ wykorzystując narzędzie informatyczne „Portal Świadczeniodawcy”.
W załączeniu szczegółowa instrukcja pokazująca czynności jakie należy wykonać aby uzyskać dostęp.

Jednocześnie  informujemy , że ścieżka składania dokumentów papierowych jak poniżej też jest prawidłowa:

 

Instrukcja dostępu do systemu eWUŚ
Zgodnie z obowiązującym prawem Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zacznie działać 1 stycznia 2013 r. W chwili obecnej trwają testy i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach NFZ.
Opolski Oddział NFZ zwraca się z prośba o zapoznanie się z aktualnymi informacjami , które zostały umieszczone na stronie internetowej Centrali NFZ : http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9
Szczegółowy regulamin korzystania z systemu znajduje się pod tym adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5113
Dostęp do systemu eWUŚ (elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń) jest przewidziany w początkowej fazie tylko dla świadczeniodawców  (w późniejszym etapie również dla lekarzy posiadających umowy upoważniające).
Docelowo cała obsługa będzie możliwa poprzez Portal Świadczeniodawcy (przewidywany termin udostepnienia w/w funkcjonalności – 30.11.2012)
Do tego czasu obowiązuje poniższa procedura uzyskania dostępu do systemu:
Aby świadczeniodawca (oraz jego personel) uzyskał dostęp do w/w portalu konieczna jest następująca procedura:

 • Świadczeniodawca pobiera ze strony internetowej  wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu- http://www.nfz.gov.pl/new/art/5114/ewus_wniosek.doc
 • Świadczeniodawca podpisuje wniosek oraz przekazuje do Opolskiego Oddziału NFZ
 • Wniosek jest rejestrowany w OOW
 • Po weryfikacji wniosku pracownik OOW drukuje  upoważnienie dla Świadczeniodawcy ( w 2 jednobrzmiących egzemplarzach) -http://www.nfz.gov.pl/new/art/5114/ewus_upowaznienie_11_21.doc
 • Obie kopie są podpisywane przez Dyrektora OOW( lub osobę upoważnioną)  oraz wysyłane do świadczeniodawcy
 • Świadczeniodawca podpisuje upoważnienie i odsyła 1 egz do OOW NFZ wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień dla swoich pracowników ( lub innych osób upoważnionych) -(wniosek do pobrania)http://www.nfz-opole.pl/img/doc.gif
 • Po otrzymaniu wniosku od świadczeniodawcy operatorzy w Wydziale Informatyki nadają stosowne uprawnienia dla w/w osób
 • Na wniosku mogą być wykazani tylko operatorzy Portalu Świadczeniodawcy, jeśli Świadczeniodawca chce nadać uprawnienia osobom nie mającym do tej pory dostępu musi najpierw założyć konta dla tych pracowników w Portalu Świadczeniodawcy.
  Ważne dla administratora Portalu !!! Aby uzyskać uprawnienia do EWUŚ dla swoich użytkowników należy zwrócić uwagę, czy posiadają w nadanych uprawnieniach w Portalu Świadczeniodawcy kompletne dane czyli nazwisko, imię, pesel, e-mail. W przypadku niekompletnych danych wniosek nie będzie mógł być zrealizowany.

W załączeniu przykład wypełnienia wniosku oraz niezbędnych do wykonania czynności na Portalu Świadczeniodawcy.

 

Uwagi dodatkowe:

 • Po wykonaniu tych czynności Świadczeniodawca wystawia własnym pracownikom stosowne upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
  http://www.nfz.gov.pl/new/art/5113/2012_10_25_ewus_regulamin_zal.pdf
  Oświadczenia oraz  upoważnienia dla pracowników świadczeniodawcy  są przechowywane przez Świadczeniodawcę ( proszę nie wysyłać ich do oddziału NFZ!!!)
  Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) mogą dokonywać zapytań poprzez:

W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

Wszelkie informacje na ten temat : tel. (077) 40 20 178, lub 130, 132
Pytania , uwagi – pod adres mailowy : ewus@nfz-opole.pl

Opole, 16-11-2012
Źródło: Wydział Informatyki

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2012