¦wiadczeniodawcy
Kontraktowanie
Kasa czynna:
eWU¦

eWU¦ - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla Pacjenta
Dla ¦wiadczeniodawców
  • W zwi±zku przeprowadzan± okresow± konserwacj± systemu eWU¦, w pi±tek
    11 stycznia 2013 r. w godzinach 21:00 - 23:00 zaplanowana jest przerwa techniczna. Usługa eWU¦ będzie w tym czasie niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia.

    ¬ródło: Departament Informatyki 11-01-2013
  • Przypominamy, że "Kod autoryzacji" przekazywany ¶wiadczeniodawcy przez system eWU¦ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta jest elementem, który będzie weryfikowany przy rozliczaniu ¶wiadczeń i powinien zostać przesłany w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym (XML) do wła¶ciwego oddziału Funduszu. W zwi±zku z tym wszystkie kody otrzymane w wyniku zapytań o uprawnienia pacjentów powinny zostać zapisane i zapamiętane w systemie informatycznym ¶wiadczeniodawcy.
    ¬ródło: Wydział Organizacyjny 28-12-2012

Dla lekarzy posiadaj±cych umowę upoważniaj±c± do wystawiania recept

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2012