Nasz Oddział
Kontakt z nami

Kontakt do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Nasz Adres:  
  Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
Adres e-mail:  
  sekretariat@nfz-opole.pl
ePUAP:  

Kontakt telefoniczny

 • CENTRALA
  77 4020 100
  77 4020 101 - fax

 • RZECZNIK PRASOWY
  77 4020 116
  e-mail: beata.cyganiuk@nfz-opole.pl

 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  77 4020 115
  77 4020 116
  77 4020 151


 • WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ
  77 4020 110

 • WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
  • Skargi, wnioski, monitorowanie list oczekujących (nie dotyczy sanatoriów)
   77 4020 182

  • Bezpłatna infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń
   800 804 008

  • Infolinia pozostałe informacje
   194 88 - z telefonów stacjonarnych
   77 194 88 - z telefonów komórkowych

  • Informacja w sprawie druków E, EKUZ, ZIP eWUŚ
   77 4020 161
   77 4020 162
   77 4020 176


 • WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
  • Kontraktowanie świadczeń, monitorowanie i kontrola realizacji umów na świadczenia opieki zdrowotnej:

   • podstawowa opieka zdrowotna
    77 4020 165
    77 4020 186


   • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
    77 4020 173
    77 4020 174

   • leczenie szpitalne
    77 4020 154

   • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
    77 4020 168

   • rehabilitacja lecznicza (nie dotyczy leczenia uzdrowiskowego)
    77 4020 149

   • leczenie stomatologiczne
    77 4020 167

   • profilaktyczne programy zdrowotne
    77 4020 148

   • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
    77 4020 171

   • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    77 4020 155
    77 4020 171


   • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna
    77 4020 136

  • wyjaśnienia dotyczące błędów walidacji i weryfikacji (nie dotyczy e-WUŚ, EKUZ oraz statusu ubezpieczenia pacjenta)
   77 4020 119

  • potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   77 4020 175

 • WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI
  • Ordynacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty
   77 5495 288

  • Leczenie szpitalne - chemioterapia, programy lekowe/terapeutyczne, chemioterapia niestandardowa
   77 5495 289

  • Umowy z aptekami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty. Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom 
   77 5495 290

  • Kontrola aptek. Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty
   77 5495 291

 • WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  • Rozliczanie faktur na podstawie przepisów o koordynacji
   77 5495 216
   77 5495 218
   77 4020 164


  • Leczenie poza granicami karaju oraz zwrot kosztów
   77 5495 215
   77 5495 219


 • WYDZIAŁ DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH
  • Lecznictwo Uzdrowiskowe
   77 4020 139

  • Ratownictwo Medyczne
   77 4020 117

  • Obsługa Świadczeniodawców Resortowych
   Informacje w sprawach weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa
   77 4020 185

 • WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY
  • Rozliczania aptek
   775495263
   775495261
   775495260


  • Rozliczanie faktur
   • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
    77 5495 262

   • opieka paliatywna i hospicyjna, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
    77 5495 258

   • leczenie szpitalne
    77 5495 256

   • podstawowa opieka zdrowotna
    77 5495 259

   • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    77 5495 265

   • leczenie stomatologiczne
    77 5495 267

   • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza
    77 5495 264

 • WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
  77 5495 338
  77 5495 347
  77 5495 341 - fax


 • WYDZIAŁ INFORMATYKI
  • Sekcja Aplikacji
   77 4020 178

  • Portale - pomoc techniczna
   77 4020 130

  • Komunikaty xml - pomoc techniczna
   77 4020 132

 • WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
  77 5495 200

licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003