logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Doniesienia medialne - odpowiedzi i sprostowania

Informacja na temat dodatkowych środków przekazanych w 2018 r.

16-10-2018

Informacja na temat dodatkowych środków przekazanych w 2018 r. przez Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  celem poprawy dostępności do świadczeń w poradniach specjalistycznych oraz sfinansowania endoprotez i zaćm.

I. Dodatkowe pieniądze na leczenie w  Województwie Opolskim w poradniach specjalistycznych.

Opolski Oddział Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku wrześniowej zmiany planu finansowego otrzymał dodatkowe środki na porady specjalistyczne oraz skrócenie kolejek. Łączna kwota to 7.240.000,00 złotych.

Dodatkowe środki pozwoliły na zapłatę za wszystkie nadwykonania w poradniach specjalistycznych na łączną kwotę 2.632.00,00 złotych, za okres od stycznia do czerwca 2018r.

Do dnia 15 października 2018 r. Oddział przekazał również aneksy zwiększające do umów, z przeznaczeniem za nadwykonania w poradach pierwszorazowych oraz zwiększenie finansowania świadczeń w IV kwartale w 2018 r. na porady pierwszorazowe na kwotę  2.209.260,00 złotych.

Następny etap przekazywania środków nastąpi po 20 października br.

            Według szacunków środki te będą miały wpływ na zmniejszenie liczby oczekujących i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia pierwszorazowe.

W poradniach kardiologicznych również dla przypadków stabilnych odnotowano spadek liczby oczekujących od początku roku o blisko 400 osób (8%).

Dla poradni endokrynologicznych skróceniu o 9% (o 38 dni) uległ średni czas oczekiwania dla przypadków stabilnych.

 

II. Dodatkowe pieniądze na leczenie – zaćma, endoprotezy, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy

Opolski Oddział Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przekazał dodatkowe środki na sfinansowanie endoprotez, zaćm oraz świadczenia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – zrealizowanych w I półroczu br.

 

DODATKOWE ŚRODKI NA ENDOPROTEZOPLASTYKĘ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO – 2.326.758,94 złotych, co pozwoliło sfinansować 286 endoprotez,

DODATKOWE ŚRODKI NA ZAĆMY – 122.469,00 złotych, co pozwoliło sfinansować 215 zabiegów,

DODATKOWE ŚRODKI NA REZONANS MGNETYCZNY - 143 582,14   złotych

DODATKOWE ŚRODKI NA TOMOGRAF KOMPUTEROWY  - 160 460,30 złotych

 

Środki te miały ewidentny wpływ na poprawę dostępności do świadczeń:

Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2017 r. oraz wrześniu 2018 r. wyraźnie widoczne jest skrócenie kolejek oczekujących.

W przypadkach „pilnych” średni czas oczekiwania skrócił się w następujących świadczeniach:

• zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) uległ skróceniu o 65 dni, ze 166 dni we wrześniu 2017 r. do 101 dni we wrześniu 2018 r.,

• endoprotezoplastyki stawu biodrowego uległ skróceniu o 71 dni, z 334 dni we wrześniu 2017 r. do 262 dni we wrześniu 2018 r.

• rezonansu magnetycznego uległ skróceniu o 30 dni, ze 106 dni we wrześniu 2017 r. do 76 dni we wrześniu 2018 r.

• tomografii komputerowej uległ skróceniu o 3 dni, z 19 dni we wrześniu 2017 r. do 16 dni we wrześniu 2018 r.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach „stabilnych”:

Średnie rzeczywiste czasy oczekiwania na rezonans magnetyczny i badania tomografii komputerowej skróciły się średnio o 1,5 miesiąca (odpowiednio 51 i 45 dni).

W przypadku zaćmy i endoprotezoplastyki skróciły się odpowiednio o 266 dni (zaćma) i 137 dni (endoprotezoplastyka stawu kolanowego).

Znacząco zmniejszyła się także liczba oczekujących na udzielenie świadczenia, w szczególności na zabiegi zaćmy (o 644 osoby w przypadkach „pilnych”, tj. o 45%), a także na rezonans magnetyczny (o 523 osoby mniej w przypadkach „stabilnych”) i tomografię komputerową (o 1721 osób w przypadkach „stabilnych”, tj. o ponad 50%).

Informacja na temat dodatkowych środków przekazanych w 2018 r. przez Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  celem poprawy dostępności do świadczeń w poradniach specjalistycznych oraz sfinansowania endoprotez i zaćm.

I. Dodatkowe pieniądze na leczenie w  Województwie Opolskim w poradniach specjalistycznych.

Opolski Oddział Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku wrześniowej zmiany planu finansowego otrzymał dodatkowe środki na porady specjalistyczne oraz skrócenie kolejek. Łączna kwota to 7.240.000,00 złotych.

Dodatkowe środki pozwoliły na zapłatę za wszystkie nadwykonania w poradniach specjalistycznych na łączną kwotę 2.632.00,00 złotych, za okres od stycznia do czerwca 2018r.

Do dnia 15 października 2018 r. Oddział przekazał również aneksy zwiększające do umów, z przeznaczeniem za nadwykonania w poradach pierwszorazowych oraz zwiększenie finansowania świadczeń w IV kwartale w 2018 r. na porady pierwszorazowe na kwotę  2.209.260,00 złotych.

Następny etap przekazywania środków nastąpi po 20 października br.

            Według szacunków środki te będą miały wpływ na zmniejszenie liczby oczekujących i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia pierwszorazowe.

W poradniach kardiologicznych również dla przypadków stabilnych odnotowano spadek liczby oczekujących od początku roku o blisko 400 osób (8%).

Dla poradni endokrynologicznych skróceniu o 9% (o 38 dni) uległ średni czas oczekiwania dla przypadków stabilnych.

 

II. Dodatkowe pieniądze na leczenie – zaćma, endoprotezy, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy

Opolski Oddział Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przekazał dodatkowe środki na sfinansowanie endoprotez, zaćm oraz świadczenia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – zrealizowanych w I półroczu br.

 

DODATKOWE ŚRODKI NA ENDOPROTEZOPLASTYKĘ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO – 2.326.758,94 złotych, co pozwoliło sfinansować 286 endoprotez,

DODATKOWE ŚRODKI NA ZAĆMY – 122.469,00 złotych, co pozwoliło sfinansować 215 zabiegów,

DODATKOWE ŚRODKI NA REZONANS MGNETYCZNY - 143 582,14   złotych

DODATKOWE ŚRODKI NA TOMOGRAF KOMPUTEROWY  - 160 460,30 złotych

 

Środki te miały ewidentny wpływ na poprawę dostępności do świadczeń:

Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2017 r. oraz wrześniu 2018 r. wyraźnie widoczne jest skrócenie kolejek oczekujących.

W przypadkach „pilnych” średni czas oczekiwania skrócił się w następujących świadczeniach:

• zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) uległ skróceniu o 65 dni, ze 166 dni we wrześniu 2017 r. do 101 dni we wrześniu 2018 r.,

• endoprotezoplastyki stawu biodrowego uległ skróceniu o 71 dni, z 334 dni we wrześniu 2017 r. do 262 dni we wrześniu 2018 r.

• rezonansu magnetycznego uległ skróceniu o 30 dni, ze 106 dni we wrześniu 2017 r. do 76 dni we wrześniu 2018 r.

• tomografii komputerowej uległ skróceniu o 3 dni, z 19 dni we wrześniu 2017 r. do 16 dni we wrześniu 2018 r.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach „stabilnych”:

Średnie rzeczywiste czasy oczekiwania na rezonans magnetyczny i badania tomografii komputerowej skróciły się średnio o 1,5 miesiąca (odpowiednio 51 i 45 dni).

W przypadku zaćmy i endoprotezoplastyki skróciły się odpowiednio o 266 dni (zaćma) i 137 dni (endoprotezoplastyka stawu kolanowego).

Znacząco zmniejszyła się także liczba oczekujących na udzielenie świadczenia, w szczególności na zabiegi zaćmy (o 644 osoby w przypadkach „pilnych”, tj. o 45%), a także na rezonans magnetyczny (o 523 osoby mniej w przypadkach „stabilnych”) i tomografię komputerową (o 1721 osób w przypadkach „stabilnych”, tj. o ponad 50%).

Wszystkie aktualności