Pacjent
Umowy 2014

Informacje dla pacjentów Opolski OW NFZ

 

 

ZIP

 

Aktualności

12-03-2015

Komunikat prasowy
Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe.

20.02.2015 r.

Komunikat dla Pacjentów w związku z licznymi sygnałami od pacjentów w sprawi trudności w dostępie do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.08.2014 roku ogłoszona została ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1138).
Powyższa ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa. Zgodnie z zapisem art. 17 powołanej ustawy osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z powyższym pacjenci wpisani na listy oczekujących w zakresie powyższych świadczeń do 31 grudnia 2014 roku nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania nawet, jeżeli świadczenie udzielone zostanie w roku 2015.

Żródło: Wydział Organizacyjny

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, 14 lutego 2014 r.,  została uruchomiona elektroniczna infolinia dla pacjentów, dedykowana tematyce kolejek oczekujących na świadczenia medyczne - kolejki@nfz.gov.pl.

Pod wskazanym adresem oczekujemy na Państwa pytania dotyczące list oczekujących, jak również uwagi odnoszące się do funkcjonowania serwisu"Kolejki oczekujących".

Żródło: Wydział Organizacyjny

Ulotka Rzecznika Praw Pacjenta skierowana do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pliki do pobrania
Ulotka "Niezbędnik dla wnioskodawców"

Żródło: Biuro Komunikacji Społecznej

WYJAZDOWY  PORADNIK  PACJENTA
Rzecznik Praw Pacjenta z myślą o wyjazdach opracował broszurę informującą:

    1. w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażenia zgody na jego leczenie,
    2. co zrobić, kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska,
    3. w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej,
    4. kiedy pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Zachęcamy do zapoznania się z tą interesującą pozycją.
Wyjazdowy poradnik pacjenta - do pobrania

Źródło: Wydział Organizacyjny

22-08-2013

Komunikat dotyczący prawa do świadczeń i statusu w systemie eWUŚ absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz maturzystów

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003