Nasz Oddział
Rekrutacja

Wypełniając obowiązek, nałożony Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

Centrala NFZ
Pozostałe oddziały wojewódzkie NFZ

Podstawa Prawna

Kwestionariusz osobowy do pobrania

Oświadczenie dotyczące art. 112

Ogłoszenia o naborze pracowników na stanowisko:
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Dziale Kontroli Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej - ogłoszenie 16/2014 12-12-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Księgowości - ogłoszenie 17/2014 - UMOWA NA ZASTĘPSTWO 21-11-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Gospodarki Lekami - ogłoszenie 15/2014 21-11-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 17/2014 na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Księgowości -1 osoba - UMOWA NA ZASTĘPSTWO 04-11-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 16/2014 na stanowisko starszego referenta w Dziale Kontroli Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej 03-11-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 15/2014 na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami -1 osoba 27-10-2014

Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 18/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO SPECJALISTY w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych -1 osoba

UWAGA - termin składania ofert przedłuża sie do 12 listopada 2014

14-10-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 17/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Księgowości -1 osoba - UMOWA NA ZASTĘPSTWO 14-10-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 16/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Dziale Kontroli - Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej - 1 osoba 08-10-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 15/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Gospodarki Lekami -1 osoba 08-10-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko REFERENTA w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych - umowa na zastępstwo Ogłoszenie nr 14/2014 08-092014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o aborze pracowników Nr. 14/2014 na stanowisko REFERENTA w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych - umowa na zastępstwo
25-08-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko SPECJALISTY w Wydziale Swiadczeń Opieki Zdrowotnej - ogłoszenie 13/2014 14-08-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr 13/2014 na stanowisko SPECJALISTY w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej 08-08-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 14/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko REFERENTA w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych -1 osoba - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

UWAGA - termin składania ofert przedłuża sie do 25 sierpnia 2014 z uwagi na błąd formalny w ogłoszeniu

31-07-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole Kontroli Wewnętrznej - 1 osoba ogłoszenie nr 12/2014 25-07-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 13/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTY w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - 1 osoba 24-07-2014

Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Księgowości - ogłoszenie 11/2014 - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

21-07-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko REFERENTA w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym - Kancelaria - ogłoszenie 10/2014 - UMOWA NA ZASTĘPSTWO 21-07-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko MŁODSZEGO SPECJALISTY w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - ogłoszenie 09/2014 21-07-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 12/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty w Zespole Kontroli Wewnętrznej - 1 osoba 04-07-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 11/2014 na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Księgowości -1 osoba - umowa na zastępstwo 01-07-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko Starszego Specjalisty w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych -1 osoba ogłoszenie nr 08/2014 30-06-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 10/2014 na stanowisko REFERENTA w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym - Kancelaria UMOWA NA ZASTĘPSTWO -1 osoba 30-06-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 09/2014 na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej 18-06-2014
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników Nr. 08/2014 na stanowisko Starszego Specjalisty w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych  11-06-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 11/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Księgowości -1 osoba - UMOWA NA ZASTĘPSTWO 10-06-2014

Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 10/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko REFERENTA w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym - Kancelaria
UMOWA NA ZASTĘPSTWO -1 osoba

09-06-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 09/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko MŁODSZEGO SPECJALISTY w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - 1 osoba 23-05-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko Referenta / Starszego referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - ogłoszenie 07/2014 13-05-2014
Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym - ogłoszenie 06/2014 - UMOWA NA ZASTĘPSTWO 13-05-2014
Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 08/2014 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Specjalisty w Sekcji ds. lecznictwa uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych -1 osoba 09-05-2014

 


licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003