Pacjent
Umowy 2012
Kasa czynna

Zintegrowany Informator Pacjenta

 

 

  Co to jest ZIP?
  Zasady korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta w NFZ
  Jak uzyskać konto w ZIP-ie?
  Zobacz co można sprawdzić w ZIP-ie
  ZIP jest bezpieczny
 

Informacja o ZIP w języku migowym - film powstał dzięki uprzejmości Polskiego Związku Głuchych Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

 

Ulotka ZIP

 

Zgłoszenie nieprawidłowości w systemie ZIP

 

Informacja o punktach wydawania danych dostępowych do dnia 31 stycznia 2014 r.
Od 15 lutego 2014 r. nastapi wznowienie wyjazdów. Do tego czasu loginy i hasła można odebrać w siedzibie OOW NFZ

 

 

Numery kontaktowe dotyczące ZIP:

 • Informacje dotyczące nadania uprawnień do systemu ZIP: 77 40 20 161, 176
 • Informacje dotyczące problemów technicznych: 77 40 20 178
 • Informacje dotyczące danych z Portalu Pacjenta w zakładce:
  • Świadczenia Medyczne: 77 40 20 131
  • Deklaracje POZ: 77 40 20 186
  • Recepty Refundowane: 77 40 20 121
  • Uzdrowiska: 77  40 20 139
  • Kolejki Oczekujących: 77 40 20 182
  • Zaopatrzenie Ortopedyczne: 77 40 20 155
  • Prawo do Świadczeń: 77 40 20 161, 162, 176
 • Infolinia:
 • Telefony stacjonarne: 194 88, telefony komórkowe: 77 194 88

Opole, 01-07-2013
Źródło: Wydział organizacyjny

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003