Nasz Oddział
Kto jest kim w Oddziale

Tomasz Uher
Dyrektor OOWNFZ
 

Lekarz medycyny, specjalista II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Piętnastoletni staż pracy w Klinice i Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej we Wrocławiu, w tym 10 lat pracy w zakresie leczenia metodą Ilizarowa nierówności i zniekształceń kończyn. Autor i współautor licznych prac naukowych w tej dziedzinie. W latach 1992 - 1995 Dyrektor i współwłaściciel Niepublicznej Przychodni Specjalistycznej. Od 1995 do 2005 roku biegły sądowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od maja 2001 roku praca w Dolnośląskiej Regionalnej Kasie Chorych, a następnie w Oddziale NFZ. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Brał udział w specjalistycznych kursach dla pracowników Kas Chorych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2014 roku ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Nauk Ekonomicznych studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia. Zainteresowania: informatyka, fotografia, miłośnik starych samochodów.

   Jerzy Pilarski

p.o Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

Z wykształcenia – matematyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada szerokie spektrum doświadczeń zawodowych; od pracy na kierowniczym stanowisku w resorcie oświaty, poprzez kierowanie organem samorządu terytorialnego na stanowisku zastępcy burmistrza po funkcje kierownicze w obrębie Regionalnej Kasy Chorych i NFZ. Od 1999 roku związany z organizowaniem i wdrażaniem  systemu ubezpieczeń zdrowotnych na Opolszczyźnie. W latach 2000-2001 pełnił funkcje członka Zarządu Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Od kwietnia 2014 roku pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora, następnie Dyrektora Opolskiego Oddziału NFZ. Jego zainteresowania to szachy, dobra książka, podróże w szczególności turystyka górska.

 

Paweł Korzeniowski
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
 

Z wykształcenia prawnik – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami (Uniwersytet Śląski) oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie pracy w organach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym (GK CIECH: Z.Ch. "Organika-Sarzyna" S.A. i Z.Ch. "Alweria" S.A.).

Grażyna Kowcun 
Z-ca Dyrektora ds.Służb Mundurowych
 

Mgr inż. Specjalista zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Szkolenie Podyplomowe z zakresu zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia UJ oraz Studia Podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu zmian systemowych. Związana z  ochroną zdrowia od 20  lat - placówki  publicznej   służby  zdrowia,  kierownik (właściciel) Prywatnej Firmy Usług Medycznych "Igmed". W 1998 r współtworzyła Branżową Kasę Chorych dla służb Mundurowych.  Kierownik  Filii BKCII SM w Opolu, a następnie kierownik komórki organizacyjnej w NFZ. Dodatkowa działalność to działalność na rzecz ZHP i organizacji publicznych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji "Promocja Wiedzy i Talentu" .
Zainteresowania - psychologia społeczna.

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003