aktualnosci-komunikaty-stanowiska-2017-2021

Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 5 grudnia 2018 r.

07.12.2018
Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących  trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 5 grudnia 2018 r.

07.12.2018
Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie środków finansowych na 2019 r. na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stanowisko Rady Opolskiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2017 r.

19.12.2017
Stanowisko Rady Opolskiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie środków finansowych na 2018 r. na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stanowisko Rady OW NFZ

10.10.2017
Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061)

Stanowisko Rady OW NFZ

10.10.2017
Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej.