Konkurs ofert - AOS 2024

30 listopada 2023 r. - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

30.11.2023
Dnia 30 listopada 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII wraz zakresem skojarzonym: POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02, ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE […]