Konkurs ofert - PRO

3 lipca 2023 r. - Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

03.07.2023
W dniu 3 lipca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie program badań przesiewowych raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego; cena oczekiwana: 14,04 zł Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania: 3 lipca2023 Składanie ofert: do 17 lipca 2023 r. godz. 16:00 Otwarcie ofert: […]

27 stycznia 2023 r. - Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Profilaktyczne Programy Zdrowotne

27.01.2023
W dniu 27 stycznia 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresach: PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO – na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana 12,74 zł Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania:  27 stycznia 2023 r. Składanie ofert: do 10 lutego 2023 r. […]