Kontraktowanie 2016

Przepisy dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert

13.05.2016
Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ

Wykaz priorytetów regionalnych OOW NFZ na rok 2016

10.12.2015
Wykaz priorytetów regionalnych OOW NFZ na rok 2016

Plan zakupu świadczeń OOW NFZ na rok 2016

10.12.2015
Plan zakupu świadczeń OOW NFZ na rok 2016

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju:POZ którym umowy wygasają z dniem 31.12.2015

26.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego dotyczy świadczeniodawców, których umowy wygasają z dniem 31.12.2015   Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach […]

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: POZ - nowi świadczeniodawcy

25.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców  w rodzaju: POZ – nowi świadczeniodawcy