Podstawowa Opieka Zdrowotna

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

31.10.2023
Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858), a także w związku […]

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na rok 2023 w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna – wnioski elektroniczne

14.07.2023
W dniu 14.07.2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach: w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ w tym: KOORDYNACJA OPIEKI ŚWIADCZENIA BUDŻETU POWIERZONEGO OPIEKI KOORDYNOWANEJ TRANSPORT SANITARNY W POZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ […]