Profilaktyka w praktyce

Miasteczko Medyczne – 10 września 2023 r.

27.11.2023
Gościnnie uczestniczyliśmy w pikniku zdrowia na namysłowskich błoniach, gdzie odbył się Pierwszy Namysłowski Festiwal NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. W pikniku uczestniczyło 30 organizacji. W tym dniu nasi doradcy w  mobilnym stoisku NFZ oferowali: możliwość konsultacji i badania w Dentobusie, konsultacje i instruktaż z zakresu nauki samobadania piersi z użyciem fantomów, doradztwo w zakresie profilaktyki NFZ, […]

Pierwsza Pomoc – 09 września 2023 r.

27.11.2023
Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy SPZOZ Kędzierzyn – Koźle zaprosił nas do wspólnej akcji zdrowia 9 września 2023 r. na terenie CH Ogrody Odrzańskie w Kędzierzynie – Koźlu. Akcja profilaktyczno–informacyjna ma na celu pokazanie nam jak ważna jest pierwsza pomoc udzielona osobie poszkodowanej. Zanim przybędzie ratownik lub lekarz, każdy z nas powinien wiedzieć jak […]

Jarmark Niezwykłości- Opolskie 2023 i XXII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, 8-9 września 2023 r.

27.11.2023
Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych to cykliczne wydarzenie w Opolu, którego celem jest zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do wyjścia z domu i integracji z uczestnikami. Kolejny raz mieliśmy możliwość uczestniczyć w tak ważnym projekcie. W trakcie wydarzenia Klienci korzystali z : pomiaru glikemii pomiaru ciśnienia tętniczego, informacji z zakresu programów profilaktycznych w naszym województwie, wydawania karty […]

Opolskie Gościnne II. Piknik Rodzinny – 2 września 2023 r.

27.11.2023
W tym roku kolejny raz uczestniczyliśmy w Integracyjnym Pikniku Zdrowia Opolskie Gościnne II. Opolanie i mieszkający w naszym regionie, licznie zgromadzeni cudzoziemcy wspólnie korzystali z oferty naszego stoiska profilaktycznego w Muzeum Wsi Opolskiej 2 września 2023 r. W związku z potrzebą edukacji w obszarze prozdrowotnym dzieci, kobiet i mężczyzn w zakresie profilaktyki zdrowego odżywiania się, […]

„Forum seniora” – 20 kwietnia 2023 r.

20.06.2023
20 kwietnia 2023 r. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ gościł na konferencji Nowej Trybuny Opolskiej NTO w Teatrze Eko Studio pod hasłem „Forum Seniora – Aktywnie przez życie”. Tematem przewodnim w tym roku był czas wolny. Spotkanie dotyczyło tego, jak aktywnie i zdrowo spędzić czas wolny. Poruszano zagadnienia jaki wpływ i znaczenie na zdrowie ma regularna […]

Dzień Otwarty 14 lutego 2023 r. „ Kochaj serce(m)”

04.06.2023
Kluczem do zdrowego serca jest prawidłowa profilaktyka. Z okazji Międzynarodowego Święta Zakochanych w naszym oddziale odbył się dzień otwarty pod hasłem „Kochaj serce(m)”. W tym szczególnym dniu mieliśmy możliwość zaprosić mieszkańców województwa opolskiego na konsultacje z kardiologiem i wykonanie badania EKG. Zdrowy prezent dla każdego kto kocha siebie i dba o zdrowie swoje i najbliższych. […]