Rokowania - Leczenie Szpitalne

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

03.01.2023
3 stycznia 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023 03.4272.080.02 – CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA – na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana wynosi 1,59 zł Harmonogram postępowania w trybie rokowań art. […]

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

24.11.2022
23 listopada 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023 03.4640.080.02 – UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA – na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana wynosi 1,59 zł Harmonogram postępowania w trybie rokowań art. 144 pkt 2: […]

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 3 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

18.11.2022
17 listopada 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 3 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023 • 03.4900.008.03 – IZBA PRZYJĘĆ – na terenie powiatu prudnickiego – cena oczekiwana wynosi 4 348,00  zł Harmonogram postępowania w trybie rokowań art. 144 […]

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

14.11.2022
14 listopada 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023 03.4640.080.02 – UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA – na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana wynosi 1,59 zł Harmonogram postępowania w trybie rokowań art. 144 […]

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

25.10.2022
25 października 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023 03.4272.080.02– CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE– HOSPITALIZACJA 03.4020.080.02– DIABETOLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA 03.4640.080.02 – UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA – na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana wynosi 1,59 […]