Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 2024

11 grudnia 2023 r. - zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2024

11.12.2023
W dniu 11 grudnia 2023 r.  zostały opublikowane zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na rok 2024 w zakresach:   koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na ii lub iii poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) dziecięca opieka koordynowana (DOK) koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) […]