Dla Pacjenta

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Godziny urzędowania Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Telefony : 77 40 20 102

 

Telefony : 77 40 20 102

FAX: 77 40 20 101

 

FAX: 77 40 20 101

Mail: sekretariat[at]nfz-opole.pl

 

Mail: sekretariat[at]nfz-opole.pl

[at] = @

           Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

   

Wideoczat z tłumaczem języka migowego

   

Procedura obsługi klientów ze szczególnymi
potrzebami

O NFZ w Polskim Języku Migowym [PJM]

Komunikat w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku  z wejściem w życie z dniem 1.04.2012r.  Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.), zamieszcza w załączeniu wzór druku zgłoszenia chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza  PJM, SJM i SKOGN.
Zgodnie z § 3  Zarządzenia Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN  – zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza odbywa się wg następujących zasad:

  1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  2. Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

  3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

  4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

  5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Wzór wniosku

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza  PJM, SJM i SKOGN
można wnieść:

  • pisemnie za pośrednictwem poczty, osobiście , za pomocą faksu,

  • za pomocą poczty elektronicznej,

  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Opolski Oddział NFZ łatwym językiem

Deklaracja dostępności

Raport dostępności i plan działania Opolskiego OW NFZ

Koordynator dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności OOW NFZ