Dla Świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2024

 

Aktualności
 • 19 lutego 2024 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny
 • 15 lutego 2024 r. – Informacja o rozstrzygnięciu postępowań 08-24-000030/LSZ/03/5/01 oraz 08-24-000031/LSZ/03/5/01
 • 17 stycznia 2024 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe
 • 19 grudnia 2023 r. – zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Recepta na ruch” na 2024 rok
 • 14 grudnia 2023 r. – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: 08-24-000003/LSZ/03/8/03.4240.011.02/12 2024
 • 14 grudnia 2023 r. – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: 08-24-000003/LSZ/03/8/03.4240.010.02/12 2024
 • 12 listopada 2023 r. – ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert 08-24-000006/POZ/0112/01.0000.160.1601
 • 5 grudnia 2023 r. – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert: 08-24-000005/REH/05/1 /05.1310.208.02/01
 • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań w trybie konkursu ofert o kodach:

  • 08-23-000287/LSZ/03/5/01
  • 08-23-000289/LSZ/03/5/0

  z dnia 01.12.2023 r. na dzień 05.12.2023 r. godz. 16:00

 • 30 listopada 2023 r. – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • 29 listopada 2023 r. – ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie Szpitalne
 • 28 listopada 2023 r. – Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na rok 2024 w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna – wnioski elektroniczne
 • 9 listopada 2023 r.  – zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego  w centrach zdrowia psychicznego na rok 2024.
 • 2 listopada 2023 r. – ogłoszenie postępowania na rok 2024 w trybie konkursu ofert w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
 • 24 października 2023 r. – ogłoszenie postępowania na rok 2024 w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.
 • 20 października 2023 r. – ogłoszenie postępowania na rok 2024 w trybie konkursu ofert w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
 • 11 października 2023 r. – Ogłoszenie postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON Pierś) i nowotworem jelita grubego (KON – JG)
Podstawy prawne postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.(t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. z 2019 r. poz. 866)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2016 r. 1372 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku  w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 173 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2011 r. nr 293, poz. 1728)
 • Zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.
Baza Aktów Własnych NFZ – Zarządzenia Prezesa NFZ
Publiczny Portal o Postępowaniach
Program Ofertowy do przygotowania oferty - wniosku

Od kwietnia 2023 r. obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie (Konkurs ofert 2).


UWAGA! – nowa pełna wersja programu do przygotowania oferty dla wszystkich oferentów

 1. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po instalacji programu, jest wczytanie do programu pliku wsadowego z danymi oferenta. Plik ten należy pobrać z internetowego Portalu Świadczeniodawcy udostępnionego przez odpowiedni Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostęp do Portalu Świadczeniodawcy następuje zgodnie z ustaloną przez Fundusz procedurą.
 2. Ze względu na duże różnice w zakresie i strukturze informacji przekazywanych w ofertach nie istnieje możliwość kopiowania danych wykorzystywanych do składania ofert w ubiegłych latach. W programie Konkurs Ofert dane wejściowe do przygotowania ofert pobierane są z internetowego Portalu Świadczeniodawcy.
 3. Pełne informacje o programie zawiera dokumentacja użytkownika dostępna z menu „START / Programy / Konkurs Ofert 20xx / Dokumentacja / Obsługa (Opolski OW NFZ)”.
 4. Niniejszy dokument jest dostępny w każdej chwili po wybraniu z menu „START / Programy / Konkurs Ofert 20xx / Dokumentacja / Czytaj to (Opolski OW NFZ)”.

Ustawienia drukarki

Przed wydrukami ofert należy zweryfikować ustawienia drukarki. Dotyczy to zwłaszcza drukarek laserowych, które podstawiają własne czcionki TrueType. Aby uniknąć problemów z wydrukami, we właściwościach sterownika w preferencjach drukowania proponujemy ustawić jakość wydruku nie mniejszą niż 600×600 dpi oraz ustawić opcję wysyłania czcionek TrueType jako mapy bitowe.

Uwaga:  Ustawienie dla drukarki, w opcjach jakości druku, trybu ekonomicznego może wpłynąć negatywnie na jakość wydruku kodów kreskowych oferty i uniemożliwić ich użycie w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Naprawa bazy danych

Dostępny jest program do weryfikacji i naprawy uszkodzonej bazy danych. Można go uruchomić, z menu „START / Programy / Konkurs Ofert 2019 / Narzędzia administracyjne / Naprawa bazy danych (Opolski OW NFZ)”.

Aby naprawić bazę danych, należy zaznaczyć opcję Przebuduj uszkodzone tabele, a następnie wybrać przycisk Start i poczekać na zakończenie naprawy.

Aby odświeżyć zawartość bazy danych, zwolnić miejsce na dysku oraz naprawić uszkodzone indeksy, należy zaznaczyć opcje Przebuduj wszystkie tabele oraz Spakuj tabele, a następnie wybrać przycisk Start i poczekać na zakończenie naprawy.

UWAGA

Ze względu na dużą ilość zapytań i zdiagnozowanych błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) bardzo proszę o umieszczenie informacji dla Świadczeniodawców o konieczności wykonania naprawy bazy danych za pomocą narzędzia „Naprawa bazy danych” – PDXRBLD.exe udostępnianego wraz z aplikacją z poniższymi ustawieniami. Wykonanie tej operacji pozwoli na przygotowanie prawidłowej oferty w wersji elektronicznej.

Do pobrania: