Komunikat

07.01.2015
  Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

  • Opieka paliatywna i hospicyjna: porada w poradni  medycyny  paliatywnej na terenie   województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014

 


 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka paliatywna i hospicyjna: porada w poradni  medycyny  paliatywnej wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

15.1180.007.11

PORADA W PORADNI  MEDYCYNY  PALIATYWNEJ

34,00

Województwo opolskie

 


 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 14.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

  • opieka paliatywna i hospicyjna – świadczenia  w hospicjum  domowym dla dzieci  

(umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2017 r.), 

Termin składania ofert do dnia 30.04.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014