Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 06.06.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – w zakresie: świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
Leczenie szpitalne – w zakresie: chirurgia naczyniowa  wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

14.5160.026.04

świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

76,00

Powiat Opolski