Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 19.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych na terenie powiatu namysłowskiego.

Termin składania ofert do dnia 02.04.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z  ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w zakresie wynosi:

Kod zakresu Nazwa zakresu Cena oczekiwana Obszar kontraktowania
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych 8,14 powiat namysłowski