Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 07.11.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

  • Leczenie Stomatologiczne – świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie Gminy Ujazd,
  •  Leczenie Stomatologiczne – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie Gminy Ujazd,

Termin składania ofert do dnia 21.11.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana (zł)

obszar kontraktowania

07.0000.218.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1,08

Gmina Ujazd

07.0000.221.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1,10

Gmina Ujazd