Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 18.07.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

  •  Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki  na terenie województwa opolskiego.
  •  Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 01.08.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014