Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

  • Rehabilitacja lecznicza – w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna na terenie powiatu nyskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza – w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

05.1310.208.02

fizjoterapia ambulatoryjna

1,10

Powiat nyski